Persondata

Persondatapolitik for kunder, samarbejdspartnere og leverandører

Vi indsamler kun persondata i de tilfælde, hvor det er relevant og i forbindelse med din aktivitet i vores virksomhed Rakkerpak Cider. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler personoplysninger. Ved dataindsamling, -behandling og -anvendelse overholder vi altid relevante lovbestemmelser. Vi opbevearer kun persondata, så længe det er relevant for hensigten, de blev indsamlet med.

Formål og kategorier af personoplysninger

For at kunne give tilbud, tilbyde ydelser, levere ydelser og gennemføre en handel med en forretningsrelation, har vi brug for at indsamle og anvende persondata. Det samme gælder for samarbejdspartnere og underleverandører.

Dine persondata bliver indsamlet, når du besøger min hjemmeside, anmelder min virksomhed, kontakter mig vedrørende spørgsmål og forespørgsler.

Oplysninger kunne være navn, e-mailadresse, postadresse/leveringsadresse, telefonnummer og bankoplysninger.

Opbevaring af personoplysninger

De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med kunderelationen eller samarbejdsaftalen, vil blive opbevaret fysisk og elektronisk.

Dine oplysninger vil blive opbevaret sikkert og fortroligt. Det er alene den dataansvarlige, der har lovlig adgang til dine personoplysninger.

Ved ophør af kunde- eller samarbejdsforholdet tager vi stilling til, i hvilket omfang dine oplysninger skal slettes. Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive opbevaret i 5 år plus løbende kalenderår efter kunde- eller samarbejdsforholdets ophør. Oplysningerne vil herefter blive slettet uden unødigt ophold. Giver lovgivningen undtagelsesvis grundlag for en længere opbevaring, kan dette finde sted.

Datakilder

Vi indsamler data direkte fra dig.

Videregivelse af personoplysninger

Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepart, som bistår med at håndtere administration, f.eks. bogholderi, hosting af it-systemer m.v., ligesom det kan være relevant i forbindelse med en opgave.

Ligeledes videregiver vi dine personoplysninger til relevante offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtet til det.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til Rakkerpak Cider på e-mail.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, eller at din indsigelse bliver imødekommet – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Dataansvarlig og kontaktinformation

Den dataansvarlige for alt vedrørende data, som indsamling, anvendelse og behandling er:

Rakkerpak Cider I/S
Kongehøjvej 5
7870 Roslev
E-mail
CVR: 4339 2824